این این مجموعه دروه های ذیل را می توانید دسترسی داشته باشید 

۱ . فیگور مقدماتی

۲ .رنگ شناسی

۳. خلاقیت 

۴ . تدابیر خطی 

۵. جنسیت سازی

آموزش طراحی لباس
لیلا گلرخ

آموزش طراحی لباس

در این کلاس تمام نکات طراحی لباس آموزش داده میشود .

سرکار خانم لیلا گلرخ  

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس / دوشنبه ها / ساعت 12 الی 13:30 / شروع کلاس 15 شهریور
بهاره خوشقدملیلا گلرخ

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس / دوشنبه ها / ساعت 12 الی 13:30 / شروع کلاس 15 شهریور

در این دوره کارآموز آموزش می بیندزمانی که طراحی لباس انجام می دهد بتواند جنس آن لباس را هم مشخص کند که ساتن می باشد یا چهارخانه یا گیپور و ... و برای نشان دادن هر جنسی ازچه تکنیکی و چه ابزاری استفاده نماید.


مدرس : سرکار خانم لیلا گلرخ 
آموزش آنلاین و مجازی فیگور مقدماتی / شنبه ها  / تاریخ شروع 6 شهریور / ساعت 12 الی 13:30

آموزش آنلاین و مجازی فیگور مقدماتی / شنبه ها / تاریخ شروع 6 شهریور / ساعت 12 الی 13:30

در دوره جامع طراحی لباس شما از ابتدا طراحی فیگو مقدماتی و بعد رنگ شناسی و جنسیت در طراحی لباس و خلاقیت در طراحی لباس و تدابیر خطی در طراحی لباس و در نهایت پروژه در حد یک پرتفولیو برای این دوره تحویل داده میشود و شما در این دوره ثبت کد شیما را آموزش میبینید .

مدرس : سرکار خانم لیلا گلرخ .

قیمت اصلی : 1.000.000 تومان 

کلاس آموزشی رایگان جهت شرکت در دهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر
بهاره خوشقدملیلا گلرخ

کلاس آموزشی رایگان جهت شرکت در دهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

کلاس آموزشی رایگان جهت شرکت در دهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر .

آموزشگاه گلرخ برای راهنمایی دانشجویان وهنرجویان و دوستان عزیزی که تصمیم دارند در جشنواره مد و لباس شرکت کنند چهار جلسه کلاس آموزشی رایگان برای راهنمایی بر گذار میکند .

تاریخ کلاس ها : 24 ، 27 ، 29 ، 2 . 

ساعت کلاس : 19 الی 21.

آموزش آنلاین رنگ شناسی در طراحی لباس / یکشنبه ها 17 الی 18:30 شروع از 18 آبان
لیلا گلرخ

آموزش آنلاین رنگ شناسی در طراحی لباس / یکشنبه ها 17 الی 18:30 شروع از 18 آبان

 

 

در این دوره کارآموز با رنگ های اصلی و مکمل و میانه و انواع طعم های مختلف رنگ و حالت های سردی و گرمی و فصل ها و لباس های مختلفی که باید از چه رنگ هایی استفاده کنند را آموزش می بیند.

استاد : سرکار خانم لیلا گلرخ

آموزش آنلاین تدابیر خطی در طراحی لباس / سه شنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۸ شروع کلاس از ۲۰ آبان
لیلا گلرخ

آموزش آنلاین تدابیر خطی در طراحی لباس / سه شنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۸ شروع کلاس از ۲۰ آبان

 

 

اموزش انلاین فیگور مقدماتی در طراحی لباس یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 18 الی 19:30 شروع 4 شهریور

اموزش انلاین فیگور مقدماتی در طراحی لباس یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 18 الی 19:30 شروع 4 شهریور

در این دوره کاراموز یاد میگیرد که اندام از روبه رو و حرکتی و سه رخ و نیم رخ را بکشد و چهره از رو به رو و سه رخ و نیم رخ بکشد و دست و حالت های پا را بکشد و رنگ تن وکشیدن مو و ...را اموزش ببیند .


استاد :خانم عاطفه شیخ لر 

آموزش آنلاین نازک دوزی دامن دوشنبه و پنجشنبه15:00  الی 16:30 شرو ع 16 مرداد
زهرا خیروشر

آموزش آنلاین نازک دوزی دامن دوشنبه و پنجشنبه15:00 الی 16:30 شرو ع 16 مرداد

در این دوره کارآموز الگوسازی دامن را به روش مولر آموزش می بیند و مراحل دوخت دامن را فرا می گیرد و در پایان دوره می تواند الگوسازی ودوخت دامن را انجام دهد.

استاد : سرکار خانم لیلا گلرخ


آموزش آنلاین فیگور مقدماتی در طراحی لباس یکشنبه ها 17:45الی 19:30 شروع از25 خرداد
عاطفه شیخ لر

آموزش آنلاین فیگور مقدماتی در طراحی لباس یکشنبه ها 17:45الی 19:30 شروع از25 خرداد

در این دوره کارآموز یاد می گیرد که اندام از روبرو و حرکتی سه  رخ و نیم رخ را بکشد وچهره از روبرو و سه رخ و نیم رخ بکشد و دست و حالت گا را بکشد و رنگ تن و کشیدن مو  و... را آموزش ببیند.

استاد :سرکار خانم عاطفه شیخ لر


آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس/ یکشنبه ها و سه شنبه ها  16 الی17:30 شروع از 28 مرداد
عاطفه شیخ لر

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس/ یکشنبه ها و سه شنبه ها 16 الی17:30 شروع از 28 مرداد

در این دوره کارآموز آموزش می بیند که چگونه از محیط اطراف و وسایل و بناهای تاریخی بصورت مستقیم و غیر مستقیم ایده بگیرد و طراحی کند و یاد میگیرد که چگونه از اشکال هندسی برای طراحی در لباس استفاده کند و یاد می گیرد که چگونهsketch book درست کند و بعد اجرا نماید.   

استاد: سرکار خانم عاطفه شیخ لر