این این مجموعه دروه های ذیل را می توانید دسترسی داشته باشید 

۱ . فیگور مقدماتی

۲ .رنگ شناسی

۳. خلاقیت 

۴ . تدابیر خطی 

۵. جنسیت سازی

کلاس آموزشی رایگان جهت شرکت در دهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر
بهاره خوشقدملیلا گلرخ

کلاس آموزشی رایگان جهت شرکت در دهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

کلاس آموزشی رایگان جهت شرکت در دهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر .

آموزشگاه گلرخ برای راهنمایی دانشجویان وهنرجویان و دوستان عزیزی که تصمیم دارند در جشنواره مد و لباس شرکت کنند چهار جلسه کلاس آموزشی رایگان برای راهنمایی بر گذار میکند .

تاریخ کلاس ها : 24 ، 27 ، 29 ، 2 . 

ساعت کلاس : 19 الی 21.

آموزش آنلاین رنگ شناسی در طراحی لباس / یکشنبه ها 17 الی 18:30 شروع از 18 آبان
لیلا گلرخ

آموزش آنلاین رنگ شناسی در طراحی لباس / یکشنبه ها 17 الی 18:30 شروع از 18 آبان

 

 

در این دوره کارآموز با رنگ های اصلی و مکمل و میانه و انواع طعم های مختلف رنگ و حالت های سردی و گرمی و فصل ها و لباس های مختلفی که باید از چه رنگ هایی استفاده کنند را آموزش می بیند.

استاد : سرکار خانم لیلا گلرخ

آموزش آنلاین تدابیر خطی در طراحی لباس / سه شنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۸ شروع کلاس از ۲۰ آبان
لیلا گلرخ

آموزش آنلاین تدابیر خطی در طراحی لباس / سه شنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۸ شروع کلاس از ۲۰ آبان

 

 

آموزش آنلاین نازک دوزی (بالا تنه) دوشنبه ها و چهارشنبه ها 16 الی 18 شروع از 26 آبان
زهرا خیروشر

آموزش آنلاین نازک دوزی (بالا تنه) دوشنبه ها و چهارشنبه ها 16 الی 18 شروع از 26 آبان

 

 

در این دوره کارآموز الگوی بالا تنه را به روش مولر انجام می دهد که چگونه الگوسازی کند برای بالاتنه ، پشت ، جلو ، یقه و آستین. وانتقال الگو روی پارچه و تکنیک های دوختی را آموزش می بیند که درپایان دوره می تواند بلوز ، پیراهن ، کت و مانتو الگوسازی کند و دوخت آنرا انجام دهد.

استاد : سرکار خانم لیلا گلرخ


اموزش انلاین فیگور مقدماتی در طراحی لباس یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 18 الی 19:30 شروع 4 شهریور

اموزش انلاین فیگور مقدماتی در طراحی لباس یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 18 الی 19:30 شروع 4 شهریور

در این دوره کاراموز یاد میگیرد که اندام از روبه رو و حرکتی و سه رخ و نیم رخ را بکشد و چهره از رو به رو و سه رخ و نیم رخ بکشد و دست و حالت های پا را بکشد و رنگ تن وکشیدن مو و ...را اموزش ببیند .


استاد :خانم عاطفه شیخ لر 

آموزش‌ انلاین و مجازی فیگور مقدماتی در طراحی لباس
لیلا گلرخ

آموزش‌ انلاین و مجازی فیگور مقدماتی در طراحی لباس

در این دوره کاراموز یاد میگیرد که اندام از روبه‌رو و سه رخ و نیم رخ و حرکتی را بکشد و چهره از روبه‌رو سه رخ و نیم رخ بکشد و حالت های دست و پا رو بکشد و رنگ تن و کشیدن مو و...را اموزش میبیند .

استاد خانم لیلا گلرخ 

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس /دو شنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 17 الی 18:40شروع 27 مرداد
لیلا گلرخ

آموزش آنلاین جنسیت سازی در طراحی لباس /دو شنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 17 الی 18:40شروع 27 مرداد

در این دوره کارآموز آموزش می بیندزمانی که طراحی لباس انجام می دهد بتواند جنس آن لباس را هم مشخص کند که ساتن می باشد یا چهارخانه یا گیپور و ... و برای نشان دادن هر جنسی ازچه تکنیکی و چه ابزاری استفاده نماید.

استاد : سرکار خانم لیلا گلرخ


آموزش آنلاین نازک دوزی دامن دوشنبه و پنجشنبه15:00  الی 16:30 شرو ع 16 مرداد
زهرا خیروشر

آموزش آنلاین نازک دوزی دامن دوشنبه و پنجشنبه15:00 الی 16:30 شرو ع 16 مرداد

در این دوره کارآموز الگوسازی دامن را به روش مولر آموزش می بیند و مراحل دوخت دامن را فرا می گیرد و در پایان دوره می تواند الگوسازی ودوخت دامن را انجام دهد.

استاد : سرکار خانم لیلا گلرخ


آموزش آنلاین فیگور مقدماتی در طراحی لباس یکشنبه ها 17:45الی 19:30 شروع از25 خرداد
عاطفه شیخ لر

آموزش آنلاین فیگور مقدماتی در طراحی لباس یکشنبه ها 17:45الی 19:30 شروع از25 خرداد

در این دوره کارآموز یاد می گیرد که اندام از روبرو و حرکتی سه  رخ و نیم رخ را بکشد وچهره از روبرو و سه رخ و نیم رخ بکشد و دست و حالت گا را بکشد و رنگ تن و کشیدن مو  و... را آموزش ببیند.

استاد :سرکار خانم عاطفه شیخ لر


آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس/ یکشنبه ها و سه شنبه ها  16 الی17:30 شروع از 28 مرداد
عاطفه شیخ لر

آموزش آنلاین خلاقیت در طراحی لباس/ یکشنبه ها و سه شنبه ها 16 الی17:30 شروع از 28 مرداد

در این دوره کارآموز آموزش می بیند که چگونه از محیط اطراف و وسایل و بناهای تاریخی بصورت مستقیم و غیر مستقیم ایده بگیرد و طراحی کند و یاد میگیرد که چگونه از اشکال هندسی برای طراحی در لباس استفاده کند و یاد می گیرد که چگونهsketch book درست کند و بعد اجرا نماید.   

استاد: سرکار خانم عاطفه شیخ لر