۱.پارچه سازی

آموزش آنلاین پارچه سازی شنبه ها 16 الی 17:30 شروع از 3 خرداد
عاطفه شیخ لر

آموزش آنلاین پارچه سازی شنبه ها 16 الی 17:30 شروع از 3 خرداد

در این دوره کارآموز روشهای مختلف پارچه سازی که شامل دوخت های مختلف ، چروک ، چاپ ، نقاشی روی پارچه و تکنیک زنگ آهن و... را آموزش می بیند.

استاد : سرکار خانم عاطفه شیخ لر