۱.پارچه سازی

آموزش آنلاین و مجازی رشتی دوزی /یکشنبه ها ساعت 11 الی 12:30 صبح
لیلا گلرخعاطفه شیخ لر

آموزش آنلاین و مجازی رشتی دوزی /یکشنبه ها ساعت 11 الی 12:30 صبح

در دوره رشتی دوزی که همان قلابدوزی میباشد که جزء دوخت های سنتی استان گیلان میباشد و ثبت جهانی شده است این دوخت زیبا .

مدرس : سرکار خانم عاطفه شیخ لر .

قیمت اصلی : 2.900.000 تومان با 40 % تخفیف 1.794.000 تومان .

کلاس آنلاین و مجازی چاپ سنتی سه شنبه هاساعت 16 الی 17:30/ شروع کلاس 17 فروردین
لیلا گلرخ

کلاس آنلاین و مجازی چاپ سنتی سه شنبه هاساعت 16 الی 17:30/ شروع کلاس 17 فروردین

در این دوره شما چاپ ترافارد و چاپ لینولئوم و چاپ ترانسفر و چاپ باتیک و چاپ باندانا به چند روش و نقاشی روی پارچه آموزش داده میشود.

مدرس : سرکار خانم لیلا گلرخ .

قیمت اصلی :2.500.000 تومان با 20% تخفیف : 1.250.000 تومان

کلاس آنلاین و مجازی پارچه سازی دوشنبه ها 10 الی 11:30 شروع از 23 فروردین
بهاره خوشقدمعاطفه شیخ لر

کلاس آنلاین و مجازی پارچه سازی دوشنبه ها 10 الی 11:30 شروع از 23 فروردین

در این دوره کارآموز روشهای مختلف پارچه سازی که شامل دوخت های مختلف ، چروک ،  تکنیک زنگ آهن طرح دار کردن پارچه که باعث خلق پارچه ای جدید میشود و طراحی به صورت سایه روشن با پارچه را آموزش میبینید که از دوره های جذاب و زیبا میباشد .

استاد : سرکار خانم عاطفه شیخ لر

قیمت اصلی : 1.300.000 تومان با 20% تخفیف : 660.000 تومان .