ورکشاپ رایگان رفع اشکالات اندامی در الگو
لیلا گلرخ

ورکشاپ رایگان رفع اشکالات اندامی در الگو

  

  

ورکشاپ رایگان تنبور دوزی
معصومه حسن پورلیلا گلرخ

ورکشاپ رایگان تنبور دوزی

  
  


ورکشاپ رایگان نقاشی و چاپ در طراحی لباس
لیلا گلرخ

ورکشاپ رایگان نقاشی و چاپ در طراحی لباس

 

 

ورکشاپ رایگان پارچه سازی در طراحی لباس

ورکشاپ رایگان پارچه سازی در طراحی لباس

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ورکشاپ رایگان پارچه سازی در طراحی لباس فیلم توضیحات استاد لیلا گلرخ را مشاهده نمایید.
  
  

ورکشاپ رایگان کار بر روی مانکن (مولاژ)

ورکشاپ رایگان کار بر روی مانکن (مولاژ)

حتما ویدیو را برا اطلاعات بیشتر و توضیح درباره ورکشاپ مشاهده نمایید. 

 

 ورکشاپ رایگان مجازی و آنلاین  آشنایی با نرم افزارهای طراحی و الگو سازی لباس و پارچه چهارشنبه 31 اردیبهشت ساعت 18
تهمینه یحیی زاده

ورکشاپ رایگان مجازی و آنلاین آشنایی با نرم افزارهای طراحی و الگو سازی لباس و پارچه چهارشنبه 31 اردیبهشت ساعت 18

 آشنایی با نرم افزارهای طراحی و الگو سازی لباس و پارچه و کاربرد آنها در این صنعت