ورکشاپ رایگان نرم افزار طراحی لباس مارولوس(col3d )

استاد : مهندس محسن سلیمانی .

ورکشاپ رایگان آنلاین و مجازی نرم افزار طراحی لباس مارولوس (col3d)
بهاره خوشقدملیلا گلرخمحسن سلیمانی

ورکشاپ رایگان آنلاین و مجازی نرم افزار طراحی لباس مارولوس (col3d)

تاریخ شروع ۱۷ مهر ماه .

ساعت شروع ورکشاپ ۱۹ الی ۲۰:۳۰ .

با ارائه گواهی حضور .

استاد : مهندس محسن سلیمانی. 

ورکشاپ رایگان رفع اشکالات اندامی در الگو
لیلا گلرخ

ورکشاپ رایگان رفع اشکالات اندامی در الگو

  

  

ورکشاپ رایگان تنبور دوزی
معصومه حسن پورلیلا گلرخ

ورکشاپ رایگان تنبور دوزی

  
  


ورکشاپ رایگان نقاشی و چاپ در طراحی لباس
لیلا گلرخ

ورکشاپ رایگان نقاشی و چاپ در طراحی لباس

 

 

ورکشاپ رایگان پارچه سازی در طراحی لباس

ورکشاپ رایگان پارچه سازی در طراحی لباس

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ورکشاپ رایگان پارچه سازی در طراحی لباس فیلم توضیحات استاد لیلا گلرخ را مشاهده نمایید.
  
  

ورکشاپ رایگان کار بر روی مانکن (مولاژ)

ورکشاپ رایگان کار بر روی مانکن (مولاژ)

حتما ویدیو را برا اطلاعات بیشتر و توضیح درباره ورکشاپ مشاهده نمایید.